തലശ്ശേരി പാചകം:

1.  റൊട്ടികള്‍

2.  കറികള്‍

3. ചോറ്

4. സ്നാക്സ്‌

   5. പുഡിങ്

 

2 ചപ്പാത്തി/പൂരി

3 വെള്ളയപ്പം

4 ദോശ

5 അരിയറോട്ടി

6 പുട്ട്

7 ബട്ടൂര

8 ചട്‌നീ (ഇഡ്‌ലി)

9 ഇഡ്ഡ്ലി

10 കക്കറോട്ടി

11 പുഴുങ്ങ പത്തിരി

12 നെയ്‌ പത്തിരി

13 മുട്ട സുര്‍ക്ക

14 കിണ്ണറോട്ടി

15 തേങ്ങ പത്തിരി

16 വട്ടി പത്തില്‍

17 ചട്ടി പത്തില്‍

18 മക്രൊണി

19 തേങ്ങയുണ്ട

20 പൊറോട്ട 

1. വെജിറ്റബിള്‍ കറി

2. മുളകു കറി

3. രസ

4.വറവൂകള്‍/പുളിയ്യിഞ്ഞച

5. സാമ്പാര്‍

6. എരിശ്ശേരി

7. കാളന്‍

8. കൂട്ടുകറി

10. ചെന മസാല

11. ചെറുപയര്‍ കറി

12. ഇറച്ചി കറി

13. ഇഷ്ടൂ

14. മുരിങ്ങയ്ക്ക പൊട്ടോട്ട

15. മുട്ട റോസ്ട്

16. ബാജ

17.  ചിക്കന്‍ 65

18. ചിക്കന്‍ മഞ്ചൂരിയന്‍

19. ഫിഷ് കറി

20. മീന്‍ ആണ

21. ബട്ടര്‍ ചിക്കന്‍

22. ചേന ഉപ്പേരീ മസാല

23. K F C ചിക്കന്‍

24. ഹമൂസ

25. ചില്ലി ചിക്കന്‍

26. മുര്‍ഗ് മേതി

27. പാലക് മട്ടന്‍ കറി

28. പനീര്‍ പാലക്

29. വെജിടെബിള്‍ കടായ

30. കിഴങ്ങ് വെരീയത

31. കൂസ കറി

32. ചിക്കന്‍ വെജിടെബിള്‍ സൂപ്പ്‌

33. ചിക്കന്‍ ഫ്രൈ കറി

34. പെപ്പര്‍ ചിക്കന്‍

35. തക്കാളി മുളകു കറി

36. ചട്‌നി

37 ബീഫ്  പൊരിച്ചത്

 

 1. നെയ്  ചോറ്
 2. ഇറച്ചി ചോറ്
 3. തേങ്ങ ചോറ്
 4. ബിരിയാണി-
 5. 1
 6. 2
 7. 3
 8. ഫ്രൈഡ്-
 9. റൈസ്
 10.  പാല്‍ കഞ്ഞി
 11. ബിരിയാണി മസാല
 12. ബിരിയാണി റൈസ

 

 

 

 

 1. ബനാന കേക്ക്‌
 2. കായ് മുട്ട
 3. ഈത്തപഴം  കേക്ക്‌
 4. ക്രീം കേക്ക്‌
 5. ചിക്കന്‍ സാന്‍ഡ് വിച്ച്
 6. പരിപ്പ് വട
 7.  ഇറച്ചി പത്തില്‍
 8. ഇറച്ചി്ടം
 9. ലെക്കോട്ടപ്പം
 10. കട്ട്ലറ്റ്
 11. സ്പ്രിംഗ് റോള്‍
 12. ബ്രെഡ് ബോള്‍
 13. മധുര പണ്ടം
 14. പഴം നിറച്ചത്‌
 15. ഉന്നക്കായ്

 

 

 

(c) www.keralauae.com

 1. ഇളനീര്‍ പുഡിങ്
 2. ബോണ്‍ബോണ്‍ പുഡിങ്
 3. ഡ്രീ0 വിപ്പ്‌
 4. ബനാന പൈനാപ്പിള്‍
 5. ഫ്രൂട് സലാഡ്‌
 6. ക്യാരട്ട് പുഡിങ്
 7. ക്രാക്‌ ജാക് പുഡിങ്
 8. കടല പുഡിങ്
 9. ആപ്പിള്‍ പുഡിങ്
 10. സേമിയ പായസം
 11. അലീസ
 12. റസ് മലായ്‌
 13. ഗുലാബ് ജാമുന്‍
 14. പൈനാപ്പിള്‍ പുഡിങ്
 15. കാരമല്‍ ബ്രെഡ്